Gran kommune Hjemmetjenesten

Ønsker du å være leder for den nye sykepleierflåten til hjemmetjenesten?

Tjenesteleder i hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten skal omorganisere og trenger en ny tjenesteleder for de engasjerte og dyktige sykepleierne i hjemmetjenesten. 

Engasjerer du deg, får ting til å skje og ønsker å være med på en spennende omorganisering og videreutvikling av hjemmetjenesten? Da er dette stillingen for deg.

Hjemmetjenesten vokser i omfang, og i den forbindelse deler vi oss i 3 distrikt. Brandbu distrikt, Gran distrikt og distrikt sykepleierflåte.

I Sykepleierflåten samler vi alle sykepleiere og vernepleiere, for å sikre faglighet for brukerne våre og for å skape et spennende fagmiljø for de ansatte. Ny turnus er ferdigstilt, og sykepleierne skal jobbe langvakter hver 6. helg.

Det arbeides aktivt med kompetanseheving hos våre ansatte og med å ta i bruk fremtidsrettede løsninger. Vi ønsker å benytte aktuell velferdsteknologi for å gi økt mestring og frihet for våre innbyggere, samt teknologi for å bedre hverdagen for våre ansatte.

Om stillingen

Hos oss vil du som tjenesteleder i 100% fast stilling i hjemmetjenesten bli en av tre tjenesteledere. Hver tjenesteleder har en egen fagsykepleier som jobber på dagtid i ukedagene, og en egen kontorvakt som sørger for den daglige driften for de ansatte som kjører ute og som tar imot henvendelser fra brukerne våre. I tillegg blir du en del av ett større lederteam bestående av andre ledere fra ulike deler av helse og omsorgssektoren. Sammen arbeider vi for å utvikle fremtidens helse- og omsorgstjenester. Du vil få mulighet til å delta på lederutdanning på arbeidsplassen via Høgskolen i Innlandet.

 Dine oppgaver vil være å

 • samarbeide med og følge opp de ansatte

 • ha budsjettansvar for sykepleierflåten
 • jobbe for å beholde og rekruttere ansatte for å sørge for faglig forsvarlig bemanning

 • være en pådriver for fag- og tjenesteutvikling

 • håndtere digitale styringssystemer og rapporteringsverktøy, som for eksempel Visma Profil, EasyCruit, Framsikt

 • lage gode årsturnuser i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte i tjenesten

 • delta i ulike prosjekter som iverksettes innen helse – og omsorgstjenesten

 • delta på tverrfaglige ledernettverk for å få kollegastøtte og økt kompetanse på ledelse som fag 

 Vi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våre.

Er du raus med smilene overfor kollegaer?
Er du proff og holder deg oppdatert på faget ditt?
Er du praktisk og finner gode løsninger?

I tillegg til at du er raus, proff og praktisk, ser vi etter deg som

 • er god på kommunikasjon og samarbeid, samt ha evne til å motivere, engasjere og bygge relasjoner

 • er løsningsfokusert, utviklings- og handlingsorientert

 • er en robust og fleksibel leder

 • bidrar med ditt gode humør og evne til å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø

 • har en stor arbeidskapasitet og kan jobbe både selvstendig og i team

 • har god system-, organisasjon- og økonomiforståelse

 • har en lederstil som preges av trygghet, tydelig kommunikasjon og involvering

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:

 • har høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag

 • ønskelig med lederutdanning fra høgskole eller universitetsnivå og/eller mer enn 2 års erfaring som leder

 • relevant erfaring innen fagområdet

 • har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

 • har god digital kompetanse og evner å sette deg inn i nye løsninger

 • har god økonomiforståelse

 Hos oss får du

 • lønn etter avtale 
 • mulighet til å utvikle deg faglig
 • et arbeidsfellesskap med engasjerte og dyktige kollegaer
 • et raust og trivelig arbeidsmiljø
 • tilgang til treningsrom
 • stor frihet i jobben med fleksibel arbeidstid
 • en arbeidsplass sentralt på Østlandet, med gangavstand til både tog og buss og god forbindelse med Oslo og Gjøvik

I denne stillingen har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i ti år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter.

 Likestilling og mangfold

Vi i Gran kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Del på:

Referansenummer:

23/186

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Stillingstype:

Leder

Søknadsfrist:

30.01.2023

Tiltredelse:

03.04.2023

Arbeidssted:

Hjemmetjenesten i Gran kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusvegen 39 2770 Jaren

Kontorplassering: