Gran kommune

Vikarliste - psykisk helse- og rustjeneste Haugsbakken og tilrettelagte tjenester

Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste gir tilbud til personer som har behov for bistand til å mestre hverdagen i egen bolig. Tjenesten er et botilbud for mennesker med psykiske lidelser, med nærhet til heldøgns bemanning. I tillegg yter personalet ved Haugsbakken noe ambulerende tjenester.

Tilrettelagte tjenester gir tjenester til personer med utviklingshemming, medfødte eller ervervede skader, og behov for tilrettelegging for å mestre hverdagen. Tjenesten gis i hovedsak i ulike bofellesskap og samlokaliserte boliger, men gis også til personer som bor andre steder i kommunen. Tilrettelagte tjenester har også et avlastningstilbud, hovedsakelig rettet mot barn og ungdom.

Om stillingen

Vi søker etter pleiemedarbeidere, hjemmehjelpere, fagarbeidere, vernepleiere og miljøterapeuter til følgende steder:

 • Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste, psykisk helse- og rustjeneste
 • Ulike avdelinger i tilrettelagte tjenester:
  - Markatun boliger
  - Liavegen bolig
  - Rogne bolig
  - Lindheim bolig
  - Skjervum bolig
  - Hovsgutua bolig
  - Hofsbro boliger
  - Nordre Ålsveg
  - Solgløtt
  - Skjervumshagan, avlastningsenhet for barn og unge

Tilkallingsvaktene vil være både dag, kveld og natt.

Dine oppgaver vil være

 • praktisk bistand, opplæring og omsorg til mennesker som på grunn av alder, funksjonshemming, psykisk lidelse eller andre årsaker har et særlig hjelpebehov
 • miljøarbeid med fokus på å styrke den enkeltes ressurser

Vi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våre.

Er du raus med smilene overfor kollegaer og pasienter?
Er du proff og trygg i din jobbutførelse?
Er du praktisk og finner gode løsninger, selv om du ikke alltid har det du trenger for hånden?

I tillegg til at du er raus, proff og praktisk, ser vi etter deg som

 • er pliktoppfyllende
 • er fleksibel
 • er ansvarsfull
 • er interessert og glad i mennesker
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er positiv og tolerant

Personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt.

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner

 • det er ønskelig at du har erfaring fra omsorgssektoren
 • har du fremmedspråklig bakgrunn må du dokumentere bestått norskprøve nivå B2

Du må ha fylt 18 år for å kunne registrere deg på vår vikarliste. I tillegg må du disponere egen bil.

 

Du som ansettes må levere MRSA-skjema. Dette finner du på www.gran.kommune.no under skjema. Du må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Hos oss får du

 • lønn i henhold til kommunal tariffavtale
 • et trivelig arbeidsmiljø med god fagkompetanse
 • opplæringsvakter og opplæringskurs
 • muligheter for ulike aktiviteter sammen med brukerne både ute og inne

I denne stillingen har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i ti år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter.

Likestilling og mangfold

Vi i Gran kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Velg en avdeling fra listen for å komme videre til søknadsskjemaet

Del på:

Referansenummer:

23/94

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Stillingstype:

Assistent
Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Hjemmehjelp
Miljøterapeut
Pleiemedarbeider
Sykepleier
Vernepleier

Søknadsfrist:

31.12.2023

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Tilrettelagte tjenester/psykisk helse- og rustjeneste, Haugsbakken