Gran kommune

Spennende tjenestelederstilling på kommunens korttidsavdeling

Tjenesteleder

 

Marka helse- og omsorgssenter avdeling 2 er en forsterket korttidsavdeling med høy kompetanse og legedekning. Avdelingen består av 20 korttidsplasser, hvorav 3 sengeplasser er avsatt for kommunalt akutt døgntilbud (KAD – både for somatikk, rus og psykiatri).

Avdelingen har en faglig spennende arbeidshverdag med fokus på blant annet gode pasientforløp og hverdagsmestring. Det er god sykepleierdekning på avdelingen.

Hos oss vil du være en del av et lederteam bestående av ledere fra ulike deler av helse og omsorgssektoren som sammen arbeider for å utvikle fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Om stillingen

Fast 100% stilling som tjenesteleder ved Marka helse - og omsorgssenter, avdeling 2

Dine oppgaver vil være følgende:

 • å ha ansvaret for daglig drift og personaloppfølging

 • sikre faglig forsvarlig bemanning innenfor gjeldende økonomiske rammer

 • oppfølging og rapportering til kommunalsjef på KAD - området

 • arbeide med tjenesteutvikling og koordinering av driften i samsvar med sentrale føringer og lovverk

 • HMS arbeid og avvikshåndtering

 • håndtering av digitale styringssystemer og rapporteringsverktøy

 • delta i ulike utviklingsprosjekter innen helse- og omsorgstjenesten

 • deltagelse i ledernettverk

Vi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våre.

Er du raus med smilene og bidrar med godt humør og har evnen til å skape et godt arbeidsmiljø?
Er du proff. ha norsk autorisasjon som sykepleier og har lederutdanning?
Er du praktisk og engasjert og får ting til å skje?

I tillegg til at du er raus, proff og praktisk, ser vi etter deg som

 • er robust, ambisiøs, fleksibel og har evnen til å lede

 • har en lederstil som preges av trygghet, tydelig kommunikasjon og involvering

 • er god på kommunikasjon og samarbeid

 • har evnen til å motivere, engasjere og bygge relasjoner

 • er en miljøskaper og inspirator med fokus på å utvikle kultur og kompetanse

 • har evne til å tenke helhet med fokus på kontinuerlig utvikling i avdelingen og ut i organisasjonen

 • liker endringer, tenker nytt og jobber langsiktig for å sikre varige effekter av endrings - og utviklingsprosesser

 • har en stor arbeidskapasitet og kan jobbe både selvstendig og i team 

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner

 • høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag

 • ønskelig med lederutdanning fra høgskole eller universitetsnivå/eller erfaring som leder 

 • relevant erfaring innen fagområdet 

 • gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 

 • god digital kompetanse og evner å sette deg inn i nye løsninger 

 • god økonomiforståelse 

Hos oss får du

 • spennende, utfordrende og utviklende oppgaver for deg som vil være leder 

 • faglig sterke kollegaer og fagnettverk på tvers av enheter i helse og omsorg

 • kultur for å dele kunnskap og erfaringer med hverandre 

 • lederstøtte på blant annet turnus og økonomi 

 • mulighet for kompetanseutvikling og bidra inn i nye prosjekter 

 • meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger 

 • lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale

 • et raust og trivelig arbeidsmiljø

 • en arbeidsplass hvor vi rigger oss for framtida gjennom digitalisering og velferdsteknologi

 • lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale

I denne stillingen har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i ti år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter.

Likestilling og mangfold

Vi i Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Del på:

Referansenummer:

22/10776

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Stillingstype:

Leder

Søknadsfrist:

12.12.2022

Tiltredelse:

01.01.2023

Arbeidssted:

Marka avdeling 2

Adresse:

Markavegen 22 2760 Brandbu

Kontorplassering: