Gran kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Brann og redning
Arbeidssted:
Nødetatsbygget på Gran
Søknadsfrist:
16.01.2023
Avdeling:
Bjørklund barnehage
Arbeidssted:
Bjørklund barnehage
Søknadsfrist:
19.12.2022
Avdeling:
Lunner og Gran legevakt
Arbeidssted:
Lunner og Gran Legevakt
Søknadsfrist:
12.12.2022
Avdeling:
Marka helse- og omsorgssenter
Arbeidssted:
Marka avdeling 2
Søknadsfrist:
12.12.2022
Avdeling:
Plan, bygg og oppmåling
Arbeidssted:
Gran rådhus
Søknadsfrist:
26.12.2022
Avdeling:
Marka avdeling 2
Arbeidssted:
Marka, avd. 2
Søknadsfrist:
02.01.2023
Avdeling:
Skole - Vikarlister
Arbeidssted:
Grunnskole
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Skole - Vikarlister
Arbeidssted:
Grunnskole
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Barnehage
Arbeidssted:
Barnehage
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Hjemmetjenesten
Marka avdeling 1
Marka avdeling 2
Skjervum avdeling 1
Skjervum avdeling 2
Markatun 3
Arbeidssted:
Helse og omsorg
Søknadsfrist:
26.12.2022
Avdeling:
Tilrettelagte tjenester
Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste, psykisk helse- og rustjeneste
Arbeidssted:
Tilrettelagte tjenester
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Skjervum helse- og omsorgssenter
Marka helse- og omsorgssenter
Bjoneroa eldresenter
Marka avdeling 1
Marka avdeling 2
Markatun 3
Arbeidssted:
Sykehjem
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Hjemmetjenesten
Arbeidssted:
Hjemmetjenesten i Gran og Brandbu
Søknadsfrist:
31.12.2022

Logg inn med passord

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.